Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa (sách chuyên khảo)

Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000210

Tác giả :
  • Trần Nguyệt Minh Thu
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 224

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 50.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043080377


Giới thiệu sách
Một đóng góp về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa, hướng tới nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của việc tiếp cận các tiêu chí, góp phần giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững vùng ven đô
Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa, tác giả Trần Nguyệt Minh Thu. Cuốn sách là một đóng góp về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa, hướng tới nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của việc tiếp cận các tiêu chí, góp phần giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững vùng ven đô. Đây là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, từng bước giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, các nhóm dân cư và tăng tính hiệu quả trong hỗ trợ.

Toàn bộ nội dung cuốn sách được trình bày qua 4 chương.

Chương 1, Tổng quan tình hình nghiên cứu, tập trung vào nội dung nghèo và nghèo đô thị, tiếp cận đơn chiều trong đánh giá nghèo, xu hướng chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo, tổng quan phương pháp và chỉ số đo lường nghèo đa chiều. Cuối chương, tác giả giới thiệu một số ứng dụng trong đo lường nghèo đa chiều qua tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia.

Chương 2, Cơ sở lý luận nghiên cứu, đã xác định nội hàm khái niệm, lý giải sự cần thiết trong thay đổi phương pháp đo lường theo hướng đa chiều, xác định một số cách tiếp cận và lý thuyết nghiên cứu, phân tích mối tương quan giữa giảm nghèo đa chiều với phát triển bền vững.

Chương 3, Thực trạng nghèo đa chiều khu vực ven đô, đã dành phần đầu chương, sử dụng số liệu của TCTK trong khoảng hơn 15 năm kể từ 1998 để chỉ ra những kết quả đạt được của Việt Nam trong giảm nghèo, trên cơ sở chuẩn nghèo thu nhập. Bên cạnh đó, nội dung chương này cũng đã chỉ rõ đặc điểm nhóm nghèo đa chiều; xác định điều kiện kinh tế qua thực trạng thu nhập, mức chi tiêu và các khoản chi; đặc biệt tập trung tìm hiểu và phân tích thực trạng tiếp cận một số dịch vụ cơ bản gồm giáo dục, y tế, điều kiện nhà ở, nước sạch, vệ sinh và tiếp cận thông tin.

Chương 4, Nâng cao hiệu quả đo lường nghèo đa chiều vùng ven đô, gồm những nhận định, phân tích về các tiêu chuẩn trong đo lường, việc xác định, quy trình triển khai xét duyệt hộ nghèo, các chiều, chỉ tiêu trong thang đo phù hợp với nhóm dân cư vùng ven đô Hà Nội. Bên cạnh đó là những bàn luận về tầm quan trọng, tính hiệu quả của việc chuyển đổi phương pháp đo lường từ đơn chiều sang đa chiều, phân tích riêng đối với trường hợp khu vực ven đô; đánh giá về một số tính chất đặc thù trong sử dụng thang đo nghèo đa chiều đối với khu vực ven đô; nêu ý kiến về một số bất cập trong sử dụng thang đo hiện nay.

Từ những phân tích, đánh giá và xác định các nguyên tắc cơ bản, cuốn sách đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của sự phù hợp trong việc tiếp cận các tiêu chí, góp phần giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững vùng ven đô hiện nay. Cuốn sách cũng đã chỉ ra rằng thách thức lớn nhất của việc áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều là xác định được các chiều nghèo, các chỉ số đo lường và ngưỡng chỉ số sao cho phù hợp với thực tiễn, nguồn lực, đạt được sự đồng thuận, cách hiểu thống nhất, qua đó tăng tính hiệu quả trong giảm nghèo đa chiều.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa (sách chuyên khảo)