Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay

Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay

Mã sách: 000204

Tác giả :
  • Vũ Dũng (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 320

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 71.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569241


Giới thiệu sách
Giới thiệu mối quan hệ tương hỗ giữa Nhà nước, cộng đồng và gia đình; mối quan hệ của ba thể chế qua lại, biện chứng với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau trong lịch sử Việt Nam, giúp cho xã hội tồn tại và phát triển.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay