Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng) Sách chuyên khảo

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng) Sách chuyên khảo

Mã sách: 000201

Tác giả :
  • Phạm Thị Trầm (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 224

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 50.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569708


Giới thiệu sách
Cuốn sách tập trung làm rõ các cách hiểu về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tầm quan trọng, mục tiêu và các trụ cột của CSA, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển thực hành nông nghiệp...

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng) Sách chuyên khảo