Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ, những nhân tố và sự phân bổ không gian

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ, những nhân tố và sự phân bổ không gian

Mã sách: 000198

Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 340

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 66.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Một phân tích chuyên sâu các lí thuyết truyền thống, cập nhật và mở rộng một số tiếp cận lí thuyết mới về sự định vị của dòng vốn FDI; lượng hóa các nhân tố tác động đến thu hút FDI giữa các địa phương vùng Nam Trung Bộ bằng các mô hình kinh tế lượng không gian...

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ, những nhân tố và sự phân bổ không gian