Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Rủi ro tài chính - Ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Rủi ro tài chính - Ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000197

Tác giả :
  • Lê Xuân Sang (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 276

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 62.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569975


Giới thiệu sách
Cuốn sách giới thiệu cơ sở lí luận và thực tiễn về rủi ro tài chính - ngân sách quốc gia trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong ngăn chặn và xử lí các rủi ro tài chính - ngân sách.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách Rủi ro tài chính - ngân sách: lí luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam do tác giả Lê Xuân Sang chủ biên giới thiệu cơ sở lí luận và thực tiễn về rủi ro tài chính - ngân sách quốc gia trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong ngăn chặn và xử lí các rủi ro tài chính - ngân sách; phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tài chính - ngân sách ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đề ra các giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu các rủi ra tài chính - ngân sách của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn về bản chất, nguyên nhân xuất hiện và kinh nghiệm quản trị các loại hình rủi ro trên thế giới.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Rủi ro tài chính - Ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)