Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo)

Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000194

Tác giả :
  • Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 252

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 63.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043081800


Giới thiệu sách
Cung cấp những vấn đề cơ bản, hệ thống và khá cập nhật về nền hành chính và cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam; giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về các quốc gia này hiện nay!
Tóm tắt nội dung

Trong thành tựu phát triển của Đông Nam Á cũng như của các thành viên hơn 5 thập kỷ qua không thể không nói đến nền hành chính của các quốc gia với những đặc trưng vốn có của ASEAN. Đó là sự đa dạng về mô hình, cách thức hoạt động và tác động đến từng nước và các mức độ khác nhau đến cả khu vực. Trong đó, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam là các quốc gia đã tiến hành nhiều cải cách và đạt được nhiều kết quả tốt trong lĩnh vực này, góp phần giải quyết khó khăn và thúc đẩy sự phát triển chung. Vậy cải cách hành chính của các nước này trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã diễn ra như thế nào? Kết quả và hạn chế ra sao? bài học kinh nghiệm quý gì cho Việt Nam tham khảo?...đó là mục tiêu và cũng là nội dung của cuốn sách Cải cách hành chính của thái lan, indonesia 2 thập niên đầu thế kỷ xxi và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, do PGS.TS Nguyễn Duy Dũng làm chủ biên, tập trung phân tích làm rõ. Sách gồm 3 chương:

Chương I: Bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indosia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, chỉ rõ tác động nhiều mặt của bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước đối với sự phát triển của các nước nói chung, với nền hành chính nói riêng của Thái Lan và Indonesia.

Chương II: Thực trạng cải cách hành chính Thái Lan và Indonesia, tập trung phân tích các đặc điểm chủ yếu của nền hành chính và cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia.

Chương III: Cải cách hành chính của Việt Nam và bài học tham khảo từ kinh nghiệm của Thái Lan, Indonesia, phân tích các nội dung cải cách mà Việt Nam đã thực hiện gần hai thập kỷ qua; phân tích khá sâu sắc 4 bài học kinh nghiệm của 2 quốc gia trên mà Việt Nam cần tham khảo vận dụng.

 Cuốn sách không chỉ cung cấp những vấn đề cơ bản, hệ thống và khá cập nhật về nền hành chính và cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam mà còn giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về các quốc gia này hiện nay.

Nhà xuất bản Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo)