Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000189

Tác giả :
  • Nguyễn Trung Hậu
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 312

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 88.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043080704


Giới thiệu sách
Hệ thống tài chính được ví như mạch máu nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, bao gồm các mối liên hệ phức tạp giữa các bộ phận thị trường liên quan tới hệ thống ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cũng như tác động từ những cú sốc bên ngoài. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009 cho thấy những khoảng trống về chính sách khi các chính sách vĩ mô truyền thống như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và hệ thống giám sát tài chính chỉ tập trung nhiều vào sự an toàn của từng định chế tài chính riêng lẻ (an toàn vi mô) mà chưa quan tâm đến sức khỏe của toàn bộ hệ thống tài chính (an toàn vĩ mô). Vì vậy, khủng hoảng đã không được cảnh báo, ngăn ngừa và xử lý kịp thời. Đồng thời, nó cũng cho thấy cơ quan giám sát tài chính các nước đã đánh giá thấp những rủi ro mang tính hệ thống của khu vực tài chính cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa sự ổn định của khu vực tài chính với ổn định kinh tế vĩ mô. Thị trường tài chính ở Việt Nam những năm gần đây phát triển nhanh chóng, phức tạp cả về quy mô lẫn cấu trúc với các hoạt động tài chính đan xen giữa các khu vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và trong môi trường kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Hệ thống giám sát tài chính hiện nay chủ yếu tập trung vào công tác giám sát an toàn vi mô trên cơ sở giám sát tuân thủ hơn là giám sát dựa trên rủi ro. Việc bỏ qua các rủi ro chéo, rủi ro tiềm ẩn giữa các định chế tài chính trước những bất ổn kinh tế vĩ mô có thể khiến cho các cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành có những nhận định không chính xác về mức độ an toàn hệ thống và có thể đưa ra các chính sách ứng phó không thỏa đáng. Cuốn sách "Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam" của TS. Nguyễn Trung Hậu đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chính sách an toàn vĩ mô, phân tích việc thực thi chính sách an toàn vĩ mô ở Việt Nam để từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam. Cùng với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, chính sách an toàn vĩ mô sẽ giúp đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính, góp phần đảm bảo ổn định của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)