Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mã sách: 000188

Tác giả :
  • Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 220

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 48.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049964022


Giới thiệu sách
Cộng đồng ASEAN (AC) hình thành với mục tiêu xây dựng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý và Hiến chương ASEAN. Hiện nay, các nước thành viên ASEAN, trong đó có Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đang tham gia tích cực vào các hoạt động chung nhằm hoàn thiện một Cộng đồng ASEAN lớn mạnh. Mặc dù là một nước nhỏ song Lào đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong quá trình hội nhập và liên kết khu vực. Lào đã tham gia trên diện rộng các hoạt động của ASEAN về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội... góp phần củng cố, nâng cao uy tín của ASEAN. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia vào AC, Lào cũng bộc lộ những điểm yếu của mình do trình độ phát triển kinh tế còn thấp, nguồn nhân lực hạn chế, phụ thuộc nhiều vào bên ngoài, năng lực cạnh tranh thấp… Những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới vai trò của Lào trong các diễn đàn khu vực. So với các nước thành viên khác, những đóng góp của Lào vào sự hình thành và phát triển của AC còn khiêm tốn và chưa có sự nổi trội; Lào cần có nhiều cải cách hơn nữa nhằm gia tăng sự tham gia của mình trong Cộng đồng ASEAN nói riêng và hợp tác khu vực và quốc tế nói chung. Những nội dung trên đã được đề cập trong cuốn sách Quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN của CHDCND Lào do tác giả Nguyễn Ngọc Lan chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành. Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1 phân tích những nhân tố tác động đến sự tham gia Cộng đồng ASEAN của Lào; chương II nghiên cứu thực trạng quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN của Lào; và chương III đánh giá tác động của quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN của Lào cũng như nhận diện những vấn đề Lào đang đối mặt. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong việc rút kinh nghiệm cho tiến trình tham gia AC của Việt Nam nói riêng và các tổ chức khu vực, quốc tế nói chung; đồng thời tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh hội nhập khu vực.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào