Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo).

Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo).

Mã sách: 000181

Tác giả :
  • Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 320

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 96.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569517


Giới thiệu sách
Để giúp Tây Nguyên phát huy được thế mạnh đặc thù trong một số lĩnh vực cụ thể và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC và thực hiện các FTA thế hệ mới, rất cần phải có những nghiên cứu trong nước và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đưa ra những luận cứ khoa học xác đáng cho việc xây dựng quy hoạch phát triển các lĩnh vực có thế mạnh đặc thù, lộ trình và phương thức hội nhập, đề xuất các quan điểm, chính sách và giải pháp để một số lĩnh vực có thế mạnh của Tây Nguyên hội nhập hiệu quả. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức to lớn, cần thiết phải đầu tư nghiên cứu một cách đầy đủ. Các dự báo, kiến nghị cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, tham chiếu các quy hoạch đã được phê duyệt của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương về phát triển vùng Tây Nguyên và áp dụng các phương pháp đánh giá, dự báo khoa học về những nhân tố tác động, chi phối đến lĩnh vực có thế mạnh đặc thù của Tây Nguyên trong quá trình Việt Nam gia nhập AEC và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giai đoạn đến năm 2030. Cuốn sách “Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên” được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, là sản phẩm của Công trình “Xác định các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do PGS.TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm đề tài. Công trình nghiên cứu này thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số KHCN-TN/16-20. Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề chung về lợi thế đặc thù và kinh nghiệm quốc tế; Chương 2: Xác định các lĩnh vực lợi thế đặc thù và thực trạng khai thác các lợi thế đặc thù của Tây Nguyên; Chương 3: Khai thác các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia AEC và thực hiện các FTA thế hệ mới: đề xuất giải pháp đến năm 2030 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo).