Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động (sách chuyên khảo).

Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động (sách chuyên khảo).

Mã sách: 000180

Tác giả :
  • Đặng Thị Hoa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 460

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 85.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569234


Giới thiệu sách
Cuốn sách “Bạo lực gia đình ở Việt Nam, thực trạng và các yếu tố tác động” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Từ cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn người trong cuộc làm trung tâm để xác định các mối liên hệ giữa nạn nhân, người gây ra hành vi bạo lực gia đình; nguyên nhân và các yếu tố tác động của bạo lực gia đình. Theo cách tiếp cận này, nhóm tác giả tập trung quan tâm nhiều hơn đến hoàn cảnh, các mối quan hệ của người bị bạo lực và người gây ra bạo lực được xác định là trung tâm với các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng, xã hội, từ đó tìm hiểu các nguyên nhân, yếu tố tác động dẫn tới những diễn tiến hay chu kỳ của bạo lực gia đình. Với mục tiêu đánh giá thực trạng bạo lực gia đình hiện nay sau 10 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các bộ số liệu điều tra quốc gia về bạo lực gia đình và tiến hành khảo sát thực địa 5 tỉnh (Ninh Bình, Lào Cai, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, An Giang) với số phiếu khảo sát là 2.564 phiếu, trong đó phiếu hỏi đại diện hộ gia đình là 1.603 phiếu, phiếu người cao tuổi là 461 phiếu, phiếu trẻ em vị thành niên là 497 phiếu. Trong đó có 340 cặp phiếu được hỏi cả cha mẹ và con cái là các thành viên trong 1 gia đình có người cao tuổi (ông, bà), bố mẹ và trẻ vị thành niên để đánh giá một cách khách quan tình trạng bạo lực với cả 3 nhóm đối tượng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động (sách chuyên khảo).