Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam hiện nay

Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam hiện nay

Mã sách: 000178

Tác giả :
  • Trần Văn Biên (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 256

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 48.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049567711


Giới thiệu sách
Cuốn sách "Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" trình bày thực trạng pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản ở Việt Nam hiện nay, qua đó nhấn mạnh về quyền tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và một số quyền tài sản khác. Để từ đó nêu lên những yêu cầu đối với việc hoàn thiện, điều chỉnh pháp luật và những giải pháp nhằm bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tài sản. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực làm cho quyền tài sản trở nên minh bạch và đầy đủ hơn, thì vẫn còn những bất cập. Một số nội dung quyền tài sản chưa được pháp luật quy định một cách đầy đủ và rõ ràng. Do đó, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc làm sáng tỏ qua các chương gồm: Những vấn đề lý luận về quyền tài sản; Thực trạng pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản ở Việt Nam hiện nay; Hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đây là một việc làm có ý nghĩa không chỉ trong nghiên cứu mà còn áp dụng vào cả thực tiễn.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam hiện nay