Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay

Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay

Mã sách: 000177

Tác giả :
  • Nguyễn Tuấn Minh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 292

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 56.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049568503


Giới thiệu sách
Hoa Kỳ và Nhật Bản có mối quan hệ đồng minh chiến lược và cả hai đều là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam hiện nay trên nhiều phương diện. Cuốn sách "Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay" tập trung vào ba nội dung chính là: 1) Những nhân tố chi phối đến mối quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản; 2) Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản hiện nay trên các phương diện: chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng; và kinh tế; 3) Đánh giá tác động và triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản đến năm 2030. Đồng thời các tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị thúc đẩy khả năng hợp tác của Việt Nam với Hoa Kỳ và Nhật Bản vì lợi ích phát triển của tất cả các bên. Trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh về quân sự và kinh tế, đặc biệt là việc tranh chấp quân sự, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với nhiều quốc gia trong khu vực, mối quan hệ kéo dài nhiều thập niên giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản càng trở nên quan trọng, đặc biệt là đối với Việt Nam. Cuốn sách Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay đưa đến cho bạn đọc các thông tin hữu ích trong việc theo dõi, đánh giá tình hình thế giới nói chung và mối quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản nói riêng. Nó cũng là nguồn thông tin và tài liệu tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam; đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng số lượng và cường độ các vụ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay