Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ

Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ

Mã sách: 000176

Tác giả :
  • Lê Anh Vũ (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 216

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 36.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049564901


Giới thiệu sách
Các tỉnh ven biển Bắc Bộ có vị trí địa - kinh tế rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Cuốn sách "Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ", cho thấy tăng trưởng kinh tế của các tỉnh ven biển Bắc Bộ có ảnh hưởng lớn đến phát triển xã hội, đặc biệt là đối với việc làm, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội. Mặc dù mức sống của người dân, y tế, giáo dục, hệ thống an sinh xã hội của các tỉnh đã được cải thiện, có nhiều tiến bộ so với trước, tỷ lệ nghèo giảm nhưng hệ thống an sinh xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, tỷ lệ nghèo đói ở vùng dân tộc vẫn còn cao và nguy cơ tái nghèo, tỷ lệ lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận lớn dân cư, nhất là bất bình đẳng xã hội gia tăng gây bức xúc trong dư luận. Đây là nguyên nhân có thể gây bất ổn định xã hội, cản trở việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của các tác giả trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học "Ảnh hưởng của tăng trưởng tới phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030". Cuốn sách biên soạn trên cơ sở xử lý và phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu đã công bố, tài liệu đã thống kê của trung ương và địa phương, đặc biệt là tài liệu thực địa do nhóm tác giả và cộng tác viên đề tài thu thập tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ