Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay

Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay

Mã sách: 000172

Tác giả :
  • Bùi Đức Hùng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 592

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 102.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049562358


Giới thiệu sách
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu, trao đổi khoa học ở các cấp độ nói về phát triển bền vững vùng Trung Bộ, đem lại những đóng góp khoa học thiết thực cho phát triển khu vực này. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới thì một số định hướng, nội dung và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ có thể không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời một số cơ hội và thách thức mới xuất hiện đòi hỏi phát triển bền vững vùng Trung Bộ cần nhận diện những vấn đề này đầy đủ, thấu đáo và điều chỉnh tương thích để nắm bắt cơ hội, hạn chế thách thức trong quá trình phát triển. Cuốn sách "Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay" là tuyển tập có giá trị tham khảo cao cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đế khoa học xã hội và sự phát triển bền vững của miền Trung. Đây là tập hợp các nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn ở nhiều phạm vi địa phương đến toàn vùng với hai chủ đề chính: Luận giải tính cấp thiết trong liên kết và xây dựng mạng lưới khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Thực trạng mạng lưới liên kết khoa học xã hội hiện nay, tổng kết thực trạng nghiên cứu và những đóng góp của khoa học xã hội đối với sự phát triển bền vững vùng Trung Bộ; Nghiên cứu phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay