Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mã sách: 000163

Tác giả :
  • Hà Đình Thành (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 452

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 112.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049447327


Giới thiệu sách
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa sâu sắc trong mối tương quan giữa truyền thống và hiện đại, tháng 11/2016, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH" do PGS.TS. Hà Đình Thành, Viện KHXH vùng Trung Bộ chủ biên. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận cuốn sách được cấu trúc thành 5 chương: Chương 1: Khái quát về cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Chương 2: Một số vấn đề lý luận về văn hóa biển và giá trị văn hóa biển; Chương 3: Nhận diện giá trị văn hóa biển trong đời sống văn hóa vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Chương 4: Biến đổi giá trị văn hóa biển của cư dân; Chương 5: Quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh CNH, HĐH.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.