Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia châu Phi - Trung Đông (sách chuyên khảo)

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia châu Phi - Trung Đông (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000160

Tác giả :
  • Lê Đức Hạnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 276

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 68.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049448195


Giới thiệu sách
Châu Phi và Trung Đông là khu vực mà tôn giáo giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Ở khu vực này tôn giáo luôn là yếu tố thúc đẩy xã hội phát triển hoặc ngược lại là yếu tố bất ổn, kìm hãm sự phát triển mà điển hình là tư tưởng cực đoan. Chính vì thế, việc nghiên cứu để tìm hiểu vai trò của tôn giáo luôn được coi là vấn đề cấp thiết nhằm thấy được những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ tôn giáo với chính trị giữa Việt Nam và một số nước Châu Phi và Trung Đông. Trước thực tế nêu trên, tháng 11/2016, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia Châu Phi - Trung Đông" do TS. Lê Đức Hạnh làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả của đề tài được thực hiện trong 2 năm 2013-2015 do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan chủ trì. Sách được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Tình hình, đặc điểm tôn giáo và chính trị ở Châu Phi và Trung Đông; Chương 2: Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia Châu Phi - Trung Đông: Saudi Arabia; Israel, Nam Phi; Chương 3: Tác động của tôn giáo đối với các quốc gia và khu vực Châu Phi - Trung Đông.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia châu Phi - Trung Đông (sách chuyên khảo)