Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Kinh tế tư nhân một động lực cơ bản cho sự phát triển

Kinh tế tư nhân một động lực cơ bản cho sự phát triển

Mã sách: 000156

Tác giả :
  • Vũ Hùng Cường (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 352

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 85.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049446924


Giới thiệu sách
Mặc dù vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam ngày càng được khẳng định cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, nhưng sự chưa thống nhất trong tư duy và quan điểm về xác định vai trò của các khu vực kinh tế sở hữu khiến thể chế chính sách về môi trường kinh doanh và phân bổ nguồn lực vẫn được xây dựng theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà nước, nhiều quy định mang tính kỹ thuật trở thành rào cản đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là đối với doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Trong bối cảnh mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu và đã đến điểm tới hạn, cần thiết phải thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tìm ra những động lực phát triển mới cho nền kinh tế, việc nghiên cứu vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020 hết sức có ý nghĩa. Cuốn sách: “Kinh tế tư nhân – Một động lực cơ bản cho phát triển” do PGS.TS. Vũ Hùng Cường chủ biên phân tích vai trò động lực của kinh tế tư nhân đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân là động lực cơ bản cho phát triển ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Kinh tế tư nhân một động lực cơ bản cho sự phát triển