Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tầy, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ - Me (1980-1983)

Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tầy, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ - Me (1980-1983)

Mã sách: 000153

Tác giả :
  • Trần văn Hà - Nguyễn Thị Thanh Bình
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 298

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 102.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049447754


Giới thiệu sách
Cuốn sách "Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ – Me (1980-1983)" nhằm mục đích mang đến cho bạn đọc kết quả xử lý và tư liệu hóa số liệu điều tra xã hội học - tộc người về sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hành ngôn ngữ và văn hóa của 6 dân tộc thiểu số ở Việt Nam trước Đổi mới (năm 1986). Đồng thời, bước đầu phân tích từ bộ số liệu ở một số vấn đề kinh tế, quan hệ dân tộc, hôn nhân và gia đình từ kết quả xử lý để làm rõ hơn giá trị dữ liệu điều tra vào thời điểm trước Đổi mới. Ngoài phần mở đầu và kết luận, cuốn sách gồm 3 chương chính: Chương I: Những vấn đề chung, chương II: Phân tích sơ khởi dữ liệu điều tra kinh tế gia đình và gia đình các dân tộc (1980-1983), Chương III: Dữ liệu điều tra các dân tộc. Đây là phần số liệu được khai thác trong bộ cơ sở dữ liệu được nhập phiếu lớn, còn nhiều chiều cạnh chưa được khai thác, tuy nhiên do mục đích giới thiệu nguồn dữ liệu xứ lý là chính nên những phân tích ở các chương chỉ nhằm làm rõ hơn giá trị, dữ liệu về lĩnh vực của các cuộc điều tra, phỏng vấn ở 6 dân tộc ở các vùng miền với những nét tương đồng và khác biệt.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tầy, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ - Me (1980-1983)