Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2015

Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2015

Mã sách: 000152

Tác giả :
  • Nguyễn Bình Giang (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 204

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 55.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049445880


Giới thiệu sách
Công trình "Kinh tế và chính trị thế giới – Báo cáo thường niên 2015" mô tả bức tranh tổng quan về nền kinh tế thế giới, chính trị và an ninh quốc tế năm 2015; đồng thời điểm lại và phân tích những sự kiện kinh tế, chính trị, an ninh và an ninh phi truyền thống nổi bật trong năm qua. Năm 2015 là một năm có nhiều sự kiện kinh tế và chính trị đặc biệt phức tạp. Dù vậy, một số xu thế của những năm trước vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2015 và chi phối kinh tế, chính trị toàn cầu. Dựa trên các xu thế và sự kiện lớn của năm 2015, cuốn sách đánh giá triển vọng kinh tế và chính trị năm 2016; nêu lên một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2015; Chương 2: Một số vấn đề nổi bật trong năm 2015; Chương 3: Triển vọng kinh tế và chính trị.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2015