Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Văn hóa ẩm thực cuả người Xơ Đăng tỉnh KonTum

Văn hóa ẩm thực cuả người Xơ Đăng tỉnh KonTum

Mã sách: 000150

Tác giả :
  • Nguyễn Thị Hòa
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 678

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 160.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049445996


Giới thiệu sách
Quá trình phát triển, hội nhập của xã hội Xơ Đăng với thế giới bên ngoài cũng tạo nên một hệ thống các mối quan hệ giao thoa, tiếp biến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực giữa cư dân của các tộc người cận cư và xen cư. Quan hệ tiếp biến và biến đổi ẩm thực ấy đang từng ngày, từng giờ làm thay đổi đời sống ẩm thực truyền thống của người Xơ Đăng. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập chuyên sâu đến vấn đề văn hóa ẩm thực của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum. Chính vì lý do đó mà nhóm tác giả đã quan tâm nghiên cứu lĩnh vực này với mục đích nhằm lưu giữ đặc trưng bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống của người Xơ Đăng. Bằng rất nhiều nỗ lực, nhóm tác giả cuốn sách "Văn hóa ẩm thực của người Xơ Đăng tỉnh Kon Tum" đã nghiên cứu, ghi nhận được một số kết quả bước đầu: có 403 món ăn và thức uống truyền thống của người Xơ Đăng tỉnh Kon Tum được tìm hiểu, trong đó có 374 món ăn, 28 món là các loại rượu và men rượu của các nhóm địa phương người Xơ Đăng, 1 món tìm hiểu về cách chế biến thuốc bột ngậm, chưa kể các nghiên cứu cụ thể khác về thuốc lá. Trong 374 món ăn, có 160 món của nhóm Xơ teng, Hđang; 123 món của nhóm Tơ đrá, Hà lăng và 91 món của nhóm Mơ nâm, Ca dong. Ngoài ra, một số nghiên cứu so sánh ẩm thực cũng được tiến hành ở 10/42 thôn làng cư dân các tộc người láng giềng, bước đầu có những nhận thức về đặc trưng ẩm thực truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Xơ Đăng; Chương 2: Môi trường, nhu cầu và đặc trưng bản sắc văn hóa ẩm thực của người Xơ Đăng; Chương 3: Biến đổi, nguyên nhân và quá trình tiếp biến ẩm thực ở người Xơ Đăng. Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tiến hành nghiên cứu điểm tại 42 làng của 28 xã thuộc 8 huyện và 1 thành phố của tỉnh Kon Tum và tiến hành quan sát diện ở nhiều làng khác của Tỉnh.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Văn hóa ẩm thực cuả người Xơ Đăng tỉnh KonTum