Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Châu Phi: Một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật từ sau chiến tranh lạnh và triển vọng

Tác giả : Nguyễn Thanh Hiền (Chủ biên);

Giá sách: 70.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật nhất của châu Phi, bao gồm: cải cách thể chế kinh tế, cải cách chính trị với việc thực hiện dân chủ hoá và tự do hoá chính trị, nguồn...

Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật

Tác giả : Đỗ Đức Định (Chủ biên);

Giá sách: 66.000 VNĐ

Châu Phi và Trung Đông tuy có những nét khác biệt, nhưng các quốc gia ở khu vực này có nhiều nét tương đồng. Tại đây đang tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm, không chỉ gây phức tạp cho khu vực, mà còn...

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Lê Khương Thùy (Chủ biên);

Giá sách: 67.000 VNĐ

Một siêu cường tại vị và một siêu cường đang lên đã và đang chi phối toàn diện đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những nhân tố nào ảnh hưởng...

Hợp tác phát triển “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới

Tác giả : Đỗ Tiến Sâm, Kurihara Hirohide (Đồng chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Hợp tác phát triển "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" Việt Nam - Trung Quốc là một sáng kiến có tính liên vùng và xuyên quốc gia nhằm tận dụng và khai thác hiệu quả các tiềm năng và...

Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020

Tác giả : Hoàng Thế Anh (chủ biên);

Giá sách: 98.000 VNĐ

Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật từ sau Đại hội lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, như: hoàn thiện kinh tế thị trường và năng lực ứng phó với khủng hoảng tài chính; phương thức...

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Trương Duy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 54.000 VNĐ

Tác giả phân tích và dự báo tình hình phát triển chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó giúp bạn đọc hình dung diện mạo chính trị -...

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 37.000 VNĐ

Đời sống chính trị của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới luôn chịu tác động và chi phối của Đảng cầm quyền trong quan hệ với các đảng phái chính trị khác. Điều đặc biệt ở chỗ, suốt...

Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020

Tác giả : Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà (Đồng chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Cơ chế và vai trò của phát triển sạch trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Liên minh châu Âu trong thế kỷ XXI. Các tác giả đã đánh...

Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Tác giả : Lê Đình Cúc;

Giá sách: 83,000 VNĐ

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có một cái nhìn đa diện hơn về nền văn hoá của một đất nước rộng lớn và hùng mạnh trên thế giới. Mặc dù nền văn hóa Mỹ phong phú và đa dạng nhưng tác giả chỉ đề cập...