Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Trương Duy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 54.000 VNĐ

Tác giả phân tích và dự báo tình hình phát triển chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó giúp bạn đọc hình dung diện mạo chính trị -...

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 37.000 VNĐ

Đời sống chính trị của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới luôn chịu tác động và chi phối của Đảng cầm quyền trong quan hệ với các đảng phái chính trị khác. Điều đặc biệt ở chỗ, suốt...

Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020

Tác giả : Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà (Đồng chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Cơ chế và vai trò của phát triển sạch trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Liên minh châu Âu trong thế kỷ XXI. Các tác giả đã đánh...

Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Tác giả : Lê Đình Cúc;

Giá sách: 83,000 VNĐ

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có một cái nhìn đa diện hơn về nền văn hoá của một đất nước rộng lớn và hùng mạnh trên thế giới. Mặc dù nền văn hóa Mỹ phong phú và đa dạng nhưng tác giả chỉ đề cập...