Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Một số vấn đề cơ bản về Hồi giáo ở Trung Đông (Văn hóa, xã hội và chính trị Hồi giáo)

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên);

Giá sách: 89.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày một số kiến thức nền tảng về văn hóa, xã hội và chính trị Hồi giáo ở Trung Đông, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bản chất của Hồi giáo cũng như sự chi phối của nó tới các thể...

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng , TS. Đặng Xuân Thanh;

Giá sách: 93.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá cục diện khu vực, kiến trúc an ninh, tiến trình hội nhập kinh tế ở Đông Bắc Á, các điểm nóng, vấn đề nổi bật và xu hướng biến chuyển của khu vực, cuốn sách đã đưa ra...

Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu: kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam

Tác giả : "Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang (Đồng chủ biên)";

Giá sách: 67.000 VNĐ

Cuốn sách hệ thống hóa các lý thuyết về quá trình hình thành, vận hành của các loại hình phát triển xã hội điển hình ở một số quốc gia Liên minh châu Âu. Vấn đề xây dựng chiến lược phát triển tổng...

ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 47.000 VNĐ

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng hiện nay ASEAN vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như: sự đồng thuận, cơ chế và thiết chế cần thiết để thực hiện...

Những cây bút kiệt xuất trong văn học Nhật Bản hiện đại

Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh (Biên soạn và giới thiệu);

Giá sách: 67.000 VNĐ

Trải dài từ cuối thế kỷ XIX sang thế kỷ XX, nền văn học Nhật Bản đã không ngừng phát triển. Sự tiếp xúc với nền văn học phương Tây và Mỹ không chỉ cung cấp men tư tưởng mà cả các phong cách nghệ...

Châu Phi: Một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật từ sau chiến tranh lạnh và triển vọng

Tác giả : Nguyễn Thanh Hiền (Chủ biên);

Giá sách: 70.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật nhất của châu Phi, bao gồm: cải cách thể chế kinh tế, cải cách chính trị với việc thực hiện dân chủ hoá và tự do hoá chính trị, nguồn...

Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật

Tác giả : Đỗ Đức Định (Chủ biên);

Giá sách: 66.000 VNĐ

Châu Phi và Trung Đông tuy có những nét khác biệt, nhưng các quốc gia ở khu vực này có nhiều nét tương đồng. Tại đây đang tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm, không chỉ gây phức tạp cho khu vực, mà còn...

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Lê Khương Thùy (Chủ biên);

Giá sách: 67.000 VNĐ

Một siêu cường tại vị và một siêu cường đang lên đã và đang chi phối toàn diện đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những nhân tố nào ảnh hưởng...

Hợp tác phát triển “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới

Tác giả : Đỗ Tiến Sâm, Kurihara Hirohide (Đồng chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Hợp tác phát triển "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" Việt Nam - Trung Quốc là một sáng kiến có tính liên vùng và xuyên quốc gia nhằm tận dụng và khai thác hiệu quả các tiềm năng và...

Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020

Tác giả : Hoàng Thế Anh (chủ biên);

Giá sách: 98.000 VNĐ

Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật từ sau Đại hội lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, như: hoàn thiện kinh tế thị trường và năng lực ứng phó với khủng hoảng tài chính; phương thức...