Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Phát triển kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Xuân Trung;

Giá sách: 77.000 VNĐ

Cuốn sách "Phát triển kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay" do Nguyễn Xuân Trung chủ biên cho biết, phát triển kinh tế dịch vụ đã giúp nền kinh tế Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu...

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia châu Phi - Trung Đông (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Đức Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 68.000 VNĐ

Châu Phi và Trung Đông là khu vực mà tôn giáo giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Ở khu vực này tôn giáo luôn là yếu tố thúc đẩy xã hội phát triển hoặc ngược lại là yếu tố...

Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của liên minh châu Âu (Eu) - sách chuyên khảo

Tác giả : Đinh Công Tuấn (Chủ biên);

Giá sách: 78.000 VNĐ

Cuốn "Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)" do PGS.TS Đinh Công Tuấn chủ biên cho biết, cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra (2009...

Bảo hiểm nông nghiệp chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu (sách chuyên khảo)

Tác giả : Đặng Minh Đức (Chủ biên);

Giá sách: 76.000 VNĐ

Cuốn sách "Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu" của Đặng Minh Đức chủ biên cho biết ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được hình thành và triển...

Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với các nước Đông Bắc Á

Tác giả : Dương Minh Tuấn (chủ biên);

Giá sách: 73.000 VNĐ

Trong những năm gần đây, chủ đề TPP đã thu hút được sự quan tâm, chú ý lớn từ các nhà nghiên cứu, học giả, các nhà quản lý và giới doanh nghiệp trong nước và đã có những công trình nghiên cứu, tài...

Vốn xã hội cái nhìn từ châu Âu

Tác giả : Trần Thị Phương Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 68.000 VNĐ

Cuốn sách "Vốn xã hội - cái nhìn từ Châu Âu", mô tả cho thấy làn sóng nghiên cứu về vốn xã hội ở Châu Âu thu đã hút sự quan tâm của các học giả trên thế giới. Nhiều học giả cho rằng, nếu...

Quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản

Tác giả : Phạm Quý Long;

Giá sách: 67.000 VNĐ

Cuốn sách "Quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản" thông qua các khảo sát thực tế và đúc rút các bài học kinh nghiệm quốc tế đương đại cho thấy rằng quy mô hay mức độ nợ công ở Nhật Bản hiện...

Việt Nam - Ai Cập, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới

Tác giả : PGS.TS. Bùi Nhật Quang (chủ biên) - TS. Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 78000 VNĐ

“Việt Nam - Ai Cập, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới” là công trình nghiên cứu về hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Trên cơ sở phân tích thực trạng hợp tác quan hệ Việt...

Khu kinh tế tự do - Thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ

Tác giả : Đặng Thị Phương Hoa;

Giá sách: 46.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày nghiên cứu về khu kinh tế tự do - nơi đầu tiên thử nghiệm chính sách, thể chế hiện đại, trước khi áp dụng rộng rãi ở hai quốc gia này, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho...

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Hà (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuốn sách đánh giá mô hình, tính khả thi và tác động của ASEAN đến nền kinh tế Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho kinh tế đất nước hội nhập có hiệu quả.
...