Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Đông Nam Á

Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á (SCK)

Tác giả : PGS.TS. Phạm Thái Quốc (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Một công trình phân tích các xung đột, giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á, nhận định về vai trò của các nước lớn cũng như vai trò của ASEAN trong giải quyết các xung đột này, từ...

Chính sách hướng nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á

Tác giả : TS. Đàm Huy Hoàng (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Cung cấp cho người đọc những hiểu biết một cách hệ thống, toàn diện về quá trình hình thành và triển khai cũng như những kết quả đạt được khi Đài Loan triển khai Chính sách Hướng Nam mới tại khu...

Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 63.000 VNĐ

Cung cấp những vấn đề cơ bản, hệ thống và khá cập nhật về nền hành chính và cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam; giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về các...

Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 48.000 VNĐ

Cộng đồng ASEAN (AC) hình thành với mục tiêu xây dựng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý và Hiến...

Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 45.000 VNĐ

Nghiên cứu các mối quan hệ hợp tác nhất là lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và các nước GMS là thành viên của ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan) luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của các...

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Hà (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuốn sách đánh giá mô hình, tính khả thi và tác động của ASEAN đến nền kinh tế Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho kinh tế đất nước hội nhập có hiệu quả.
...

Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra

Tác giả : TS. Trương Huy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 70.000 VNĐ

Cuốn sách phân tích bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay và những năm sắp tới; qua đó đánh giá các tác động, chỉ ra thuận lợi, khó khăn và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình hiện thực...

ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 47.000 VNĐ

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng hiện nay ASEAN vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như: sự đồng thuận, cơ chế và thiết chế cần thiết để thực hiện...

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Trương Duy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 54.000 VNĐ

Tác giả phân tích và dự báo tình hình phát triển chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó giúp bạn đọc hình dung diện mạo chính trị -...