Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Đông Bắc Á

Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm

Tác giả : Hoàng Minh Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Trong quá trình hội nhập, hợp tác và phát triển, Việt Nam cần phải có những đối sách thích hợp để những lợi thế, sức mạnh trở thành “quyền lực mềm" phục vụ hữu hiệu cho việc xây dựng hình ảnh...

Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội

Tác giả : TS. Trần Thị Nhung (Chủ biên);

Giá sách: 57.000 VNĐ

Công trình nghiên cứu, phân tích và luận giải những đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á trước những biến đổi xã hội để từ đó rút ra một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
...

Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng , TS. Đặng Xuân Thanh;

Giá sách: 93.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá cục diện khu vực, kiến trúc an ninh, tiến trình hội nhập kinh tế ở Đông Bắc Á, các điểm nóng, vấn đề nổi bật và xu hướng biến chuyển của khu vực, cuốn sách đã đưa ra...

Những cây bút kiệt xuất trong văn học Nhật Bản hiện đại

Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh (Biên soạn và giới thiệu);

Giá sách: 67.000 VNĐ

Trải dài từ cuối thế kỷ XIX sang thế kỷ XX, nền văn học Nhật Bản đã không ngừng phát triển. Sự tiếp xúc với nền văn học phương Tây và Mỹ không chỉ cung cấp men tư tưởng mà cả các phong cách nghệ...

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức nổi bật