Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn hóa

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam

Tác giả : Phạm Xuân Nam;

Giá sách: 145.000 VNĐ

Cuốn sách đề cập đến sự đa dạng về văn hóa, những hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc, kết hợp đối thoại văn hóa Đại Việt với một số nền văn hóa trong khu vực và trên thế...

Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả : Trương Minh Hằng;

Giá sách: 90.000 VNĐ

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có truyền thống sản xuất gốm lâu đời. Với chặng đường tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, đồ gốm và văn hóa gốm của người Việt đã hiện diện...