Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn hóa

Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập II

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Giá sách: Đang cập nhật

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV là sự kiện văn hóa quan trọng, diễn đàn khoa học lớn và có uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu về Việt Nam trong nước và thế giới. Bộ Kỷ yếu Hội thảo đã lựa...

Internet: Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Châm;

Giá sách: 74.000 VNĐ

Ngày nay, phương thức liên kết tạo dựng mạng lưới xã hội thông qua kênh giao tiếp trong thế giới của kỹ thuật số và internet đã góp phần tạo nên không gian tương tác trực tuyến muôn màu. Thông qua...

Trường Sơn máu lửa vạn đại anh hùng

Tác giả : Vũ Khiêu;

Giá sách: Đang cập nhật

Cuốn sách tập hợp một số bài viết nêu lên lẽ sống cao cả của dân tộc, ý chí không bao giờ khuất phục của các thế hệ Việt Nam, đặc biệt là khí thế bừng bừng của tuổi trẻ trước trách nhiệm lịch...

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam

Tác giả : Phạm Xuân Nam;

Giá sách: 145.000 VNĐ

Cuốn sách đề cập đến sự đa dạng về văn hóa, những hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc, kết hợp đối thoại văn hóa Đại Việt với một số nền văn hóa trong khu vực và trên thế...

Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả : Trương Minh Hằng;

Giá sách: 90.000 VNĐ

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có truyền thống sản xuất gốm lâu đời. Với chặng đường tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, đồ gốm và văn hóa gốm của người Việt đã hiện diện...