Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn hóa

Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay

Tác giả : Bùi Đức Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 102.000 VNĐ

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu, trao đổi khoa học ở các cấp độ nói về phát triển bền vững vùng Trung Bộ, đem lại những đóng góp khoa học thiết thực cho phát triển khu vực này. Tuy nhiên, trong bối...

Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tác giả : Hà Đình Thành (Chủ biên);

Giá sách: 112.000 VNĐ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa sâu sắc trong mối tương quan giữa truyền thống...

Văn hóa ẩm thực cuả người Xơ Đăng tỉnh KonTum

Tác giả : Nguyễn Thị Hòa;

Giá sách: 160.000 VNĐ

Quá trình phát triển, hội nhập của xã hội Xơ Đăng với thế giới bên ngoài cũng tạo nên một hệ thống các mối quan hệ giao thoa, tiếp biến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của họ, đặc biệt là...

Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Châm - Đỗ Lan Hương;

Giá sách: 88.000 VNĐ

Trước thực tế đô thị hóa mạnh mẽ ở các làng ven đô, nhiều câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra: Làng quê của chúng ta ở đâu trong cơ cấu xã hội đương đại? Liệu làng và văn hóa làng ở những khu vực...

Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập II

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Giá sách: Đang cập nhật

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV là sự kiện văn hóa quan trọng, diễn đàn khoa học lớn và có uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu về Việt Nam trong nước và thế giới. Bộ Kỷ yếu Hội thảo đã lựa...

Internet: Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Châm;

Giá sách: 74.000 VNĐ

Ngày nay, phương thức liên kết tạo dựng mạng lưới xã hội thông qua kênh giao tiếp trong thế giới của kỹ thuật số và internet đã góp phần tạo nên không gian tương tác trực tuyến muôn màu. Thông qua...

Trường Sơn máu lửa vạn đại anh hùng

Tác giả : Vũ Khiêu;

Giá sách: Đang cập nhật

Cuốn sách tập hợp một số bài viết nêu lên lẽ sống cao cả của dân tộc, ý chí không bao giờ khuất phục của các thế hệ Việt Nam, đặc biệt là khí thế bừng bừng của tuổi trẻ trước trách nhiệm lịch...

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam

Tác giả : Phạm Xuân Nam;

Giá sách: 145.000 VNĐ

Cuốn sách đề cập đến sự đa dạng về văn hóa, những hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc, kết hợp đối thoại văn hóa Đại Việt với một số nền văn hóa trong khu vực và trên thế...

Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả : Trương Minh Hằng;

Giá sách: 90.000 VNĐ

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có truyền thống sản xuất gốm lâu đời. Với chặng đường tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, đồ gốm và văn hóa gốm của người Việt đã hiện diện...