Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Khảo cổ

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2019

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Tập kỷ yếu của Hội nghị Thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 54” - một hoạt động thường niên của Viện Khảo cổ học nói riêng và của toàn ngành khảo cổ học cả nước nói chung, là sự...

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2012

Tác giả : Nhiều tác giả;

Giá sách: 304.000 VNĐ

Điểm lại những hoạt động khảo cổ học năm 2012 trên toàn quốc, với các cuộc khai quật, điều tra, thăm dò, cùng với các phát hiện, nghiên cứu về di tích, di vật... tất cả được trình bày trong cuốn...

Khảo cổ học thời đại đá cũ Bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Khắc Sử;

Giá sách: 146.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày tổng quan tư liệu, tình hình phát hiện và nghiên cứu các di tích khảo cổ học; giới thiệu kết quả khai quật, nghiên cứu một số di tích tiêu biểu của thời đại Đá cũ Bắc Việt...

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011

Tác giả : Nhiều tác giả;

Giá sách: 306.000 VNĐ

Cuốn sách cung cấp các kết quả điều tra, nghiên cứu khảo cổ học, với 449 bài viết thông tin mới hết sức bổ ích và lý thú về các phát hiện và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học Việt Nam năm...