Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn học

Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tiếp nhận văn học

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên);

Giá sách: 40.000 VNĐ

Nghiên cứu về văn hóa đọc và thực trạng đọc văn ở Việt Nam từ Đổi mới (1986) đến nay trên cơ sở khảo sát thực địa và tham chiếu những lý thuyết hiện đại liên quan đến văn hóa đọc là một nhiệm vụ...

Phản ánh nghệ thuật trong mỹ học của Lukács György

Tác giả : Trương Đăng Dung;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Có thể nói, một cách gián tiếp, bóng ma Lukács cũng đã đến Việt Nam với mô hình phản ánh nghệ thuật. Cả thế giới đều biết mô hình phản ánh trong lí luận văn học mácxít gắn liền với tên tuổi Lukács...

Văn học và văn hóa tâm linh (Kỷ yếu hội thảo)

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp, Đoàn Lê Giang (Đồng chủ biên);

Giá sách: 112.000 VNĐ

Quan hệ giữa văn học và văn hóa tâm linh là mối quan hệ vô cùng phức tạp, đặc biệt là mối quan hệ với tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi thế, để hiểu sâu kỹ mối quan hệ này, giới nghiên cứu gần như phải...

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Tác giả : PGS.TS. Tôn Thị Thảo Miên (Chủ biên);

Giá sách: 103.000 VNĐ

Văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 đạt được khá nhiều thành tựu trên phương diện sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học. Cùng với nó, dịch thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc...

Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam

Tác giả : PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (Chủ biên);

Giá sách: 74.000 VNĐ

Trong nền văn học, bên cạnh hoạt động sáng tác còn có bộ phận lí luận, phê bình. Lịch sử lí luận, phê bình văn học là sự thay thế nhau của các quan niệm về nội dung, nguồn gốc, chức năng của văn...

Về tính dân tộc trong văn học

Tác giả : Thành Duy;

Giá sách: 74.000 VNĐ

Tính dân tộc của văn hóa nói chung và văn học nói riêng là vấn đề lớn được giới khoa học, văn học, nghệ thuật đặc biệt chú ý. Tính dân tộc thể hiện những nét đặc sắc, giá trị vật chất, tinh thần...

Một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000)/ Chuyên luận

Tác giả : Hà Minh Đức;

Giá sách: 91.000 VNĐ

Với nền văn hóa Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, văn học là yếu tố nổi trội trải dài hàng chục thế kỷ, trong đó thơ ca là thể loại tiêu biểu nhất. Từ nhận định nói trên, cuốn sách đã...

Những sự kiện văn học Việt Nam (từ 1865 - 1945)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh;

Giá sách: 129.000 VNĐ

Thông qua việc ghi nhận những sự kiện văn học theo trình tự thời gian, cuốn sách giúp người đọc nắm được những nét cơ bản của diễn trình văn học Việt Nam thời kỳ 1865 - 1945. Với mỗi sự kiện, tác...