Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Xã hội học

Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn

Tác giả : PGS.TS. Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 80000 VNĐ

Một công trình khá hiếm hoi tiếp cận về đề tài đất đai, sở hữu đất đai và nền nông nghiệp Châu Phi, đồng thời từ tiếp cận nghiên cứu quốc tế để tìm ra được các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số...

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam.

Tác giả : PGS.TS Hồ Việt Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 130000 VNĐ

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin bổ ích cho những người làm công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chính sách triển du lịch; đồng thời, đây cũng là tài liệu...

Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Đức Chiện;

Giá sách: 122000 VNĐ

Một nghiên cứu từ chiều cạnh xã hội học phân tích chiều cạnh xã hội đối với chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
...

Các mô hình ngữ điệu tiếng việt theo mục đích giao tiếp

Tác giả : Vũ Thị Hải Hà (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một kết quả nghiên cứu bước đầu làm sáng tỏ đặc điểm ngữ điệu trong giao tiếp tiếng Việt bằng các mô hình cụ thể mang tính đặc thù của loại ngôn ngữ đơn lập
...

Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay (SCK)

Tác giả : TS. Phạm Xuân Hoàng (Chủ biên);

Giá sách: 99000 VNĐ

Một nghiên cứu về hệ thống chính trị cấp cơ sở tại một địa phương cụ thể
...

Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La (SCK)

Tác giả : TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà - TS. Phạm Thị Cẩm Vân (Đồng chủ biên);

Giá sách: 200000 VNĐ

Một nghiên cứu phân tích thực trạng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động sinh kế, đời sống sinh hoạt của người Hmông và người Thái; cách ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông...

Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (SCK)

Tác giả : Nguyễn Hữu Sơn;

Giá sách: 115000 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu, văn bản tác phẩm du ký đáng quý viết về biển đảo của nhiều thế hệ tác giả, xuất hiện trên nhiều loại báo chí khắp trong Nam ngoài Bắc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.
...

Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (SCK)

Tác giả : TS. Lê Kim Sa (Chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Một nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích để phân tích vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các cánh tiếp cận dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
...

Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Đoàn Kim Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh Quyết định 32/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trong đó xác...

Để không bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc) sách chuyên khảo

Tác giả : TS. Vũ Thị Thanh (chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu phân tích các chiều cạnh hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ quan điểm lý thuyết của cách tiếp cận phát triển con người với thực tiễn vùng Tây Bắc Việt Nam
...