Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Xã hội học

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011- 2020

Tác giả : Nguyễn Hồng Quang (Chủ biên);

Giá sách: 56.000 VNĐ

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng phát triển, đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển...

Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản

Tác giả : Võ Khánh Vinh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày một số khái niệm cơ bản về xã hội học pháp luật và các hoạt động xã hội của pháp luật; đồng thời đề cập tới các phương pháp nghiên cứu pháp lý xã hội một cách khoa học. Ngoài...