Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Xã hội học

Báo cáo thường niên 2020: Thay đổi để phát triển

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách trình bày tất cả hoạt động cơ bản và nổi bật nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2020, phương hướng và giải pháp năm 2021.
...

Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Mạnh Lợi - Trần Nguyệt Minh Thu;

Giá sách: 145000 VNĐ

Một nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội, đề xuất giải pháp xây dựng gia đình bền vững, hạn chế những...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Cao Thu Hằng (Chủ biên);

Giá sách: 65000 VNĐ

An ninh văn hóa là một vấn đề mới nhưng ngày càng được chú trọng ở Việt Nam; việc đảm bảo an ninh văn hóa được đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của an ninh quốc gia.
...

Dịch chuyển lao động trong ngành cao su tiểu điền ở tỉnh Bình Dương (sách chuyên khảo)

Tác giả : Hoàng Thị Thu Huyền (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Một phản ánh thực trạng lao động, xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu điền tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hóa cao của tỉnh trong những năm qua và nhận định về xu hướng dịch chuyển...

Kỷ yếu diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020: Đại dịch Covid-2019 và những tác động cơ bản đối với thế giới

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thế giới, giúp quý bạn đọc có thêm kênh thông tin, qua đó có thể nhận diện rõ...

Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-2019 ở Việt Nam

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu hữu ích, có thể giúp bạn đọc có thêm kênh thông tin để nhận diện, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội Việt Nam hiện...

Kỷ yếu diễn đàn khoa học: Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp công trình với hy vọng cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn có giá trị, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các nhà hoạch định, thực thi...

Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Phương Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 75000 VNĐ

Phản ánh thực trạng lao động, xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu điền tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hóa cao của tỉnh trong những năm qua và nhận định về xu hướng dịch chuyển lao...

Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu: Lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS. TS Đặng Minh Đức (Chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Bảo hiểm xã hội nông dân của Pháp, Ba Lan, Hy Lạp được đánh giá là thực hiện khá tốt, với những cải cách phù hợp với tình hình phát triển thực tế, tạo được sự tin tưởng cho người nông dân…
...

Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Minh Anh - Hoàng Thị Lê Thảo (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Tỉnh Lai Châu hiện nay có 20 tộc người sinh sống, trong đó 5 tộc người có dân số rất ít là La Hủ, Lự, Mảng, Cống và Si La
...