Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Tâm lý

Cảm xúc tại nơi làm việc (sách chuyên khảo)

Tác giả : Phan Thị Mai Hương (Chủ biên);

Giá sách: 81.000 VNĐ

Cảm xúc là món quà quý báu và có sức mạnh chi phối đến hiệu quả sống cũng như làm việc của ta nhiều hơn ta tưởng. Trong cuốn sách này, cảm xúc của người lao động tại nơi làm việc được hiện lên...

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Tác giả : Vũ Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 78.000 VNĐ

Đây là một trong số ít cuốn sách nghiên cứu sâu và có hệ thống về những người nông dân yếu thế từ góc độ của khoa học tâm lý. Cuốn sách đã xác định những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nhóm...

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Tác giả : Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính...