Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông

Tác giả : TS. Lý Hoàng Mai (Chủ biên);

Giá sách: 88000 VNĐ

Về hai cuộc cải cách thể chế chính trị, kinh tế trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông để lại những dấu ấn riêng trong lịch sử và nhiều bài học kinh nghiệm...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những tác động đến quan hệ quốc tế.

Tác giả : TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một cách tiếp cận của lý thuyết quan hệ quốc tế và lý thuyết kinh tế chính trị quốc tế để đánh giá những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quan hệ quốc tế.
...

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động thới Việt Nam

Tác giả : TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một công trình giới thiệu tổng quát về chiến tranh thương mại và những nhân tố chính trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; các diễn biến chính và kết quả của chiến tranh thương mại giữa...

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển sông Hồng, các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và các nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020-2021: Duy trì ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động của đại dịch

Tác giả : PGS.TS Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong tác động của đại dịch Covid-19
...

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Ngô Văn Vũ (Chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một tiếp cận các khía cạnh liên quan tới những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
...

Các rào cản tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhận dạng và giải pháp dỡ bỏ trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Xuân Sang (Chủ biên);

Giá sách: 134000 VNĐ

Một đề xuất hệ thống định hướng, giải pháp dỡ bỏ các rào cản đối với tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng ở Việt Nam trong trung và dài hạn trên cơ sở đánh giá thực trạng đóng...

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Duy Thụy;

Giá sách: 98000 VNĐ

Một tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một công trình cung cấp cho bạn đọc khung nghiên cứu để đánh giá những ảnh hưởng, gồm cả các ảnh hưởng ở mức độ vi mô và vĩ mô của FinTech đến các định chế tài chính.
...

Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Bùi Đức Hùng - ThS Bùi Đức Phi Hùng (Đồng chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Một công trình bàn về tái cấu trúc kinh tế vùng với mục tiêu đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích, thúc đẩy phân bố lại nguồn lực hợp lý hơn và đến nơi sử dụng có hiệu quả cao hơn...
...