Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Duy Thụy;

Giá sách: 98000 VNĐ

Một tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một công trình cung cấp cho bạn đọc khung nghiên cứu để đánh giá những ảnh hưởng, gồm cả các ảnh hưởng ở mức độ vi mô và vĩ mô của FinTech đến các định chế tài chính.
...

Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Bùi Đức Hùng - ThS Bùi Đức Phi Hùng (Đồng chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Một công trình bàn về tái cấu trúc kinh tế vùng với mục tiêu đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích, thúc đẩy phân bố lại nguồn lực hợp lý hơn và đến nơi sử dụng có hiệu quả cao hơn...
...

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Tác giả : Tô Thị Ánh Dương;

Giá sách: 98000 VNĐ

Cuốn sách phác thảo bức tranh toàn cảnh về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu và hội nhập quốc tế sâu rộng; phân tích thực trạng quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Trên cơ sở nhìn lại năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, hướng tới việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII,...

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

Tác giả : Vũ Hoàng Linh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh dưới tác động của các FTA dựa trên những sự phân tích, đánh giá thực trạng thị trường, thực trạng chính...

Biển và tầm nhìn đại dương, gợi ý chính sách từ trường hợp Nhật bản, Ấn Độ và Phillippines

Tác giả : Bùi Nhật Quang;

Giá sách: 55.000 VNĐ

Kinh nghiệm thực hiện chiến lược biển của ba quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines đã tạo nên sức mạnh biển với những gợi ý chính sách thiết thực
...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ, những nhân tố và sự phân bổ không gian

Giá sách: 66.000 VNĐ

Một phân tích chuyên sâu các lí thuyết truyền thống, cập nhật và mở rộng một số tiếp cận lí thuyết mới về sự định vị của dòng vốn FDI; lượng hóa các nhân tố tác động đến thu hút FDI giữa các địa...

Rủi ro tài chính - Ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Xuân Sang (chủ biên);

Giá sách: 62.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu cơ sở lí luận và thực tiễn về rủi ro tài chính - ngân sách quốc gia trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong ngăn chặn và xử lí các...

Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Trung Hậu;

Giá sách: 88.000 VNĐ

Hệ thống tài chính được ví như mạch máu nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, bao gồm các mối liên hệ phức tạp giữa các bộ phận thị trường liên quan tới hệ thống ngân hàng,...