Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Trung Hậu;

Giá sách: 88.000 VNĐ

Hệ thống tài chính được ví như mạch máu nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, bao gồm các mối liên hệ phức tạp giữa các bộ phận thị trường liên quan tới hệ thống ngân hàng,...

Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo).

Tác giả : Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 96.000 VNĐ

Để giúp Tây Nguyên phát huy được thế mạnh đặc thù trong một số lĩnh vực cụ thể và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC và thực hiện các FTA thế hệ mới, rất cần...

Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ

Tác giả : Lê Anh Vũ (Chủ biên);

Giá sách: 36.000 VNĐ

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ có vị trí địa - kinh tế rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Cuốn sách...

Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 58.000 VNĐ

Những năm gần đây, khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, phải giảm hoạt động, thậm chí đóng cửa, phá sản thì chủ trương...

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến name 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tác giả : Bùi Đức Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 100.000 VNĐ

Cuốn sách "Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" cho biết bên cạnh các lợi thế tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế...

Kinh tế tư nhân một động lực cơ bản cho sự phát triển

Tác giả : Vũ Hùng Cường (Chủ biên);

Giá sách: 85.000 VNĐ

Mặc dù vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam ngày càng được khẳng định cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, nhưng sự chưa thống...

Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2015

Tác giả : Nguyễn Bình Giang (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Công trình "Kinh tế và chính trị thế giới – Báo cáo thường niên 2015" mô tả bức tranh tổng quan về nền kinh tế thế giới, chính trị và an ninh quốc tế năm 2015; đồng thời điểm lại và phân...

Nâng cao thu nhạp cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo)

Tác giả : Hoàng Hồng Hiệp (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là ngành kinh tế quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và cũng là sinh kế chính...

Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay

Tác giả : Đặng Nguyên Anh;

Giá sách: 37000 VNĐ

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững đất nước, nhất là lĩnh vực lao động - việc làm cho thanh niên. Việc làm cho thanh niên hiện nay luôn được Đảng và Nhà...

Kinh tế và chính trị thế giới 2013 triển vọng 2014

Tác giả : PGS.TS Chu Đức Dũng – TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc các động thái cơ bản của nền kinh tế chính trị thế giới 2013, đồng thời phân tích sâu một số vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 2014, từ đó đưa ra một số gợi mở...