Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Triết học

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiên nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả : Cao Thu Hằng (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Hệ thống giáo dục và y tế nước ta dần chuyển sang cơ chế thị trường với việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế nhằm phát huy hơn nữa các nguồn lực xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu...

Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó

Tác giả : PGS.TS Phạm Văn Đức;

Giá sách: 102.000 VNĐ

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo, Viện triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại...