Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách

Dạy và học tiếng mẹ đẻ trong cấp tiểu học tại Việt Nam, Anh và Úc: Những tương đồng và khác biệt (SCK)

Tác giả : Trịnh Thị Hà - Nguyễn Thế Dương;

Giá sách: 100000 VNĐ

Một nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề giáo dục ngôn ngữ nói chung và giáo dục tiếng mẹ đẻ trong nhà trường phổ thông nói riêng qua tiếp cận chương trình tiếng mẹ đẻ cấp Tiểu học tại hai quốc gia là Anh và Australia để so sánh với chương trình...

Đàn đá Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Giang Hải, Phạm Đức Mạnh (Đồng tác giả);

Giá sách: 370000 VNĐ

Cuốn sách chuyên khảo tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu về Đàn đá phát hiện ở Việt Nam từ trước tới nay; xác định không gian phân bố và truyền thống phát triển của Đàn đá Việt Nam đồng thời xác định niên đại, giá trị lịch sử di vật Đàn...

Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (SCK)

Tác giả : TS. Lê Kim Sa (Chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Một nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích để phân tích vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các cánh tiếp cận dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
...

Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Đoàn Kim Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh Quyết định 32/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát...

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động thới Việt Nam

Tác giả : TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một công trình giới thiệu tổng quát về chiến tranh thương mại và những nhân tố chính trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; các diễn biến chính và kết quả của chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc...
...

Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh hiện nay (SCK)

Tác giả : TS. Nguyễn Anh Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 145000 VNĐ

Cuốn sách về khu vực Mỹ Latinh có chủ đề khá rộng, đa dạng, phức tạp, khó và mới, cần tư duy và sự cập nhật, hệ thống
...

Để không bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc) sách chuyên khảo

Tác giả : TS. Vũ Thị Thanh (chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu phân tích các chiều cạnh hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ quan điểm lý thuyết của cách tiếp cận phát triển con người với thực tiễn vùng Tây Bắc Việt Nam
...

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

Tác giả : TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Những diễn biến chính của xung đột thương mại Mỹ - Trung kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, và những tác động của cuộc xung đột này tới các nền kinh tế trong đó có Việt Nam.
...

Chính sách hướng nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á

Tác giả : TS. Đàm Huy Hoàng (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Cung cấp cho người đọc những hiểu biết một cách hệ thống, toàn diện về quá trình hình thành và triển khai cũng như những kết quả đạt được khi Đài Loan triển khai Chính sách Hướng Nam mới tại khu vực Đông Nam Á trong những năm qua và làm rõ...

Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số thực trạng và thách thức (SCK)

Tác giả : TS. Lê Thị Đan Dung (CB);

Giá sách: 140000 VNĐ

Một nghiên cứu cung cấp cho bạn đọc thực trạng và những thách thức trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số đồng thời chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử...