Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách

Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện

Tác giả : Bùi Thị Bích Lan - Nguyễn Thị Tám (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số ít người ở nước ta, góp phần quan trọng vào...

Sự sẵn sàng thay đổi của giáo viên - Bệ đỡ cho thành công của đổi mới giáo dục

Tác giả : Phan Thị Mai Hương (Chủ biên);

Giá sách: 99000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí trong lĩnh vực giáo dục; là tài liệu tham khảo bổ ích đối với thầy cô giáo, nhất là đối với giáo viên bậc phổ trong bối cảnh đổi mới công tác dạy và học hiện nay.
...

Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án: Một số gợi mở cho Việt Nam

Tác giả : TS. Trương Thị Thu Trang (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một tổng quan khá đầy đủ thông tin các vấn đề lý luận về sự độc lập của Tòa án và kinh nghiệm thực tiễn sự độc lập của Tòa án ở tám nước điển hình gồm: Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Cộng hoà Pháp, Liên bang Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và...

Hợp tác an ninh của Mỹ với Ấn Độ trong bối cảnh mới

Tác giả : Nguyễn Lan Hương (Chủ biên);

Giá sách: 155000 VNĐ

Thực trạng và xu hướng quan hệ hợp tác an ninh Mỹ - Ấn Độ trong bối cảnh thay đổi mới trên thế giới và khu vực với nhiều nhân tố tác động nhất là nhân tố Trung Quốc để hiểu được một phần bức tranh quan hệ giữa các nước lớn và làm rõ hệ quả...

Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tác giả : TS. Phạm Cao Cường (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu, đánh giá và xem xét sự thay đổi trong chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017.
...

Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông

Tác giả : TS. Lý Hoàng Mai (Chủ biên);

Giá sách: 88000 VNĐ

Về hai cuộc cải cách thể chế chính trị, kinh tế trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông để lại những dấu ấn riêng trong lịch sử và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc Đổi mới của Việt Nam...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những tác động đến quan hệ quốc tế.

Tác giả : TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một cách tiếp cận của lý thuyết quan hệ quốc tế và lý thuyết kinh tế chính trị quốc tế để đánh giá những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quan hệ quốc tế.
...

Bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ nói tiếng Việt cho trẻ từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi.

Tác giả : TS. Phạm Hiển (Chủ biên);

Giá sách: 198000 VNĐ

Một công trình giúp các thầy cô giáo chăm sóc và dạy trẻ em mẫu giáo, các chuyên viên làm công tác chăm sóc cho trẻ em có khuyết tật về ngôn ngữ có thể hiểu hơn về ngôn ngữ và các kĩ năng giao tiếp của đối tượng trẻ em mình đang làm...

Biển đảo Việt Nam từ góc nhìn nhân học

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu (Chủ biên);

Giá sách: 158000 VNĐ

Một tiếp cận Nhân học văn hóa, đề cập đến những vấn đề nổi bật liên quan đến biển đảo như: thuyền, bè; ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt; muối và cá; tri thức dân gian và đời sống tín ngưỡng của ngư dân.
...

Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn

Tác giả : PGS.TS. Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 80000 VNĐ

Một công trình khá hiếm hoi tiếp cận về đề tài đất đai, sở hữu đất đai và nền nông nghiệp Châu Phi, đồng thời từ tiếp cận nghiên cứu quốc tế để tìm ra được các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất cho việc hoạch định chính sách đất...