Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng Biên giới Việt Nam

Tác giả : Tác giả: Bùi Xuân Đính - Nguyễn Ngọc Thanh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 61.000 VNĐ

Cuốn sách nhận diện, đánh giá thực trạng những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững các tộc người ở vùng biên giới Việt Nam trong sự đối sánh với các tộc người bên kia biên giới. Những dự báo xu hướng phát triển của các tộc người ở các tỉnh...

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Tác giả : PGS.TS. Tôn Thị Thảo Miên (Chủ biên);

Giá sách: 103.000 VNĐ

Văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 đạt được khá nhiều thành tựu trên phương diện sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học. Cùng với nó, dịch thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá văn học nước ngoài ở Việt...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 140.000 VNĐ

“Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng” đã đánh giá được tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2013 có những biến chuyển mang chiều hướng tích cực hơn so với giai đoạn trước, góp phần tạo...

Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Tác giả : Nguyễn Xuân Trung;

Giá sách: 67.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng FDI giai đoạn 2001-2010 theo tiêu chí phát triển bền vững, cuốn sách đưa ra quan điểm chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng FDI trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

Khu kinh tế tự do - Thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ

Tác giả : Đặng Thị Phương Hoa;

Giá sách: 46.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày nghiên cứu về khu kinh tế tự do - nơi đầu tiên thử nghiệm chính sách, thể chế hiện đại, trước khi áp dụng rộng rãi ở hai quốc gia này, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
...

Cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả : Lê Duy Đại (Chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu đến người đọc “biến động” của xã hội nông thôn Việt Nam thông qua việc nghiên cứu sự hình thành và đời sống của nhóm cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế.
...

Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới 2020

Tác giả : TS. Nguyễn Chiến Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 57.000 VNĐ

Công trình nghiên cứu đã làm rõ các nhân tố thúc đẩy và kìm hãm sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2010, phân tích các nhân tố mới trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế 2011-2020 tác động đến thị trường khoa học...

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Hà (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuốn sách đánh giá mô hình, tính khả thi và tác động của ASEAN đến nền kinh tế Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho kinh tế đất nước hội nhập có hiệu quả.
...

Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Cuốn sách nghiên cứu toàn diện Algeria với tư cách là một trong những quốc gia trọng điểm ở Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung, để từ đó tìm hiểu khả năng tăng cường và mở rộng hợp tác của Việt Nam với quốc gia này đến năm 2020.
...

Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra

Tác giả : TS. Trương Huy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 70.000 VNĐ

Cuốn sách phân tích bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay và những năm sắp tới; qua đó đánh giá các tác động, chỉ ra thuận lợi, khó khăn và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình hiện thực hóa ASEAN. Đồng thời, các tác giả đề xuất một...

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức nổi bật
Sách sắp xuất bản