Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách

Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-2019 ở Việt Nam

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu hữu ích, có thể giúp bạn đọc có thêm kênh thông tin để nhận diện, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay và có những đóng góp trong công tác tư...

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Duy Thụy;

Giá sách: 98000 VNĐ

Một tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
...

Khảo cổ học tiền sử Nghệ An - Prehistoric Archaeolgy of Nghe An

Tác giả : Nguyễn Khắc Sử - Phan Thanh Toàn;

Giá sách: 200000 VNĐ

Công trình đã bao quát các nguồn tư liệu khảo cổ học tiền sử Nghệ An và đặt chúng trong bối cảnh tiền sử Bắc Trung Bộ Việt Nam, phác thảo tổng quát diễn trình lịch sử văn hóa các cộng đồng cư dân tiền sử từng có mặt ở Nghệ An từ thuở bình...

Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : GS.TS Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Từ các phân tích của công trình góp phần làm phong phú sự vận dụng các lý thuyết nghiên cứu hôn nhân và gia đình vào việc lý giải những biến đổi đặc điểm khuôn mẫu hôn nhân Việt Nam; cung cấp thêm luận cứ khoa học cho các nhà quản lý và...

Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa

Tác giả : Trịnh Duy Luân - Nguyễn Xuân Mai;

Giá sách: 100000 VNĐ

Một phác họa chân dung xã hội của gia đình trung lưu ở Việt Nam, đang trong quá trình định hình và phát triển, dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
...

Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê - PGS.TS Trần Thị Xuân Anh;

Giá sách: 95000 VNĐ

Một công trình cung cấp cho bạn đọc khung nghiên cứu để đánh giá những ảnh hưởng, gồm cả các ảnh hưởng ở mức độ vi mô và vĩ mô của FinTech đến các định chế tài chính.
...

Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng (Chủ biên);

Giá sách: 80000 VNĐ

Một góc nhìn từ giới học giả về vị thế và vai trò của của Đông Nam Á/ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
...

Điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của Nhật Bản trong giai đoạn Thủ tướng Shinzo Abe cầm quyền lần thứ 2 (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phan Cao Nhật Anh (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Một nghiên cứu về bối cảnh trong nước và quốc tế mà Nhật Bản phải đối mặt, đồng thời phân tích, đánh giá toàn diện những điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe
...

Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Phương Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 75000 VNĐ

Phản ánh thực trạng lao động, xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu điền tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hóa cao của tỉnh trong những năm qua và nhận định về xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu điền trong tương lai.
...

Biến đổi của tôn giáo dân gian trong chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : TS. Nguyễn Ngọc Mai (Chủ biên);

Giá sách: 80000 VNĐ

Cuốn sách cung cấp rất nhiều những thông tin đáng tin cậy và nhiều luận giải trung thực, sắc xảo đáng suy ngẫm trước thực tế có nhiều lệch chuẩn trong thực hành tôn giáo hiện nay.
...